Bilinçli Sedasyon & Genel Anestezi

Antlara Dental

Bilinçli Sedasyon & Genel Anestezi

Bilinçli sedasyon, damar yolundan verilen anestezik ilaçlarla, hastanın solunumunu devam ettirebilmesine olanak verecek şekilde bilinç düzeyinin baskılanmasıdır.Sedasyon, aşırı diş hekimi ve enjeksiyon(iğne) fobisi olan yetişkinlerde, iletişim kurulamayan veya diş hekimi korkusunu yenemeyen çocuklarda anestezi uzmanı tarafından başarıyla uygulanan alternatif bir anestezi yöntemidir.
Sedasyon esnasında hastanın bilinci açıktır. Anestezi uzmanının yada diş hekiminin söylediklerini duyar ve verilen komutları yerine getirir. Kullanılan ilaçların etkisiyle geçici unutkanlık oluşur. Tedavi sürecinde yaşanan, birçok huzursuz edici ses dokunma veya basınç hissini hatırlamaz. Zamanın gerçek anlamda farkında olmadığından, işlemin kısa sürede ve keyifli geçtiği algısı oluşur.Sedasyon hem erişkinde hem de çocuklarda kullanılabilir. Erişkinde damar yolu açılarak uygulanabilirken; küçük yaş çocuklarda meyve suyu içine karıştırılan ilaçlarla sedasyon sağlanabilir.Tedavi öncesi 4-6 saat aç ve susuz kalınması gerekir. İşlem sonrası araba kullanılması sakıncalıdır.
Hasta açısından konforlu ve güvenli bir ortam sağlar.
Korku duygusunu ortadan kaldırır.Hastanın, ağrıyı hissetmesinin önüne geçilir.
Diş hekimi korkusu olan çocukların, belleklerinde doğabilecek kötü izlenim ve travmaların oluşmasını engeller.
Çocuklarda, sedasyonla yapılan diş tedavisinin en önemli sonucu psikolojik bir travma yaşamalarının önüne geçilmesidir.
Kalp ve tansiyon hastalarında uygulanabilir.
- Kanal tedavisi.
- Diş eti tedavileri. - İmplant ve gömülü diş cerrahisi. - Protez işlemleri. - Bilinçli sedasyon, diş hekimi korkusu olan ve bu nedenle tedavilerini erteleyen hastalar için uygun bir yöntemdir.
Halk dilinde narkoz diye bilinen genel anestezi başlıca üç grup ilaç kombinasyonu ile sağlanır.

- Hipnotik ilaçlar yardımı ile hastanın geçici şuur kaybı,

- Narkotik analjezikler uygulanarak(morfin benzeri ağrı kesiciler) hasta bilinçsiz olsa bile ağrısız bir operasyon geçirmesi,

- Kas gevşetici ilaçlar(kürar) ile vücuttaki tüm kaslar gevşetilerek rahat bir cerrahi ortam sağlanır.

Hatanın solunumu anestezi uzmanı kontrolünde anestezi cihazı (solunum cihazı) ile sağlanır.
Hastalarımız öncelikle ihtiyaçları saptanıp gerçekleştirilecek diş tedavileri, ilgili bölümlerce planlanır ve sonrasında pre-op anestezi muayeneleri yapılır. Anestezi muayenesinde öncelikle hastanın detaylı özgeçmiş (öncesinde geçirdiği ameliyat ve hastalıklar, sürekli kullandığı ilaçlar vb.) bilgileri edinilip, fizik muayenesi gerçekleşir. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat randevusu verilir...
Çocuk ve erişkin hastaları 5 grupta inceleyebiliriz.

- 4 Yaşından küçük çocuklar(bu grup çocukların ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür)

- Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinler.

- İleri derecede fobisi olan erişkin hastalar.

- Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler (kemik grefti, kemik kisti vb.)

- Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan birçok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat) genel anestezi altında yapılmasını isteyen hasta grubu

Antalya Diş Tedavi Kliniği - Antlara Dental